Välkommen till bokförlaget WFP – World Future Press.

 

Jag som driver detta förlag heter Ivar Rönnbäck och är själv författare till de fem böcker som säljs via denna hemsida.

Min första bok (som kom ut 2006) är en monografi om en rysk filosof som heter Nikolaj Berdjajev. Den boken heter Nikolaj Berdjajev – Om andlig utveckling och globala överlevnadsfrågor.

Min andra bok (som blev klar 2015) heter Född 1964 – Profetiska skrifter.

Min tredje bok (som blev klar 2019) heter Okänt liv – Filosofiska texter 2017 – 2018.

Min fjärde bok (som blev klar 2020) heter Utan svar – Ett försök till filosofi om ekonomi och det mänskliga ödet.

Min femte och senaste bok (som blev klar 2020) heter No. 5 – En berättelse som måste berättas.

Vad säga om dessa böcker?

Att jag skriver om frågan om mänsklighetens hela överlevnad på jorden och att jag därför är ute i det viktigaste av alla ärenden.

Att jag skriver filosofi, men att jag gör det mer som konstnär än vetenskapsman, och att jag därför har en särskild kärlek till språket och orden. Jag hoppas att ni skall märka det.

Att jag i hela mitt vuxna liv varit besjälad av filosofin och de globala överlevnadsfrågorna och att mina böcker därför avspeglar detta faktum. Mina böcker är mer att likna som levande delar av mitt hjärta än som blott akademiskt korrekta texter. Jag är mina böcker och mina böcker är jag. Ja så nära står de mig.

Är jag ofelbar? Nej!
Är jag allvetande? Absolut inte!
Vad älskar jag?

Jag älskar friheten. Alla mina texter är skrivna utifrån frihetens synvinkel och jag är en outrotlig försvarare av människans rätt till sin intellektuella och andliga frihet. I den meningen är jag också helt Berdjajevs man. Berdjajev som ibland brukar beskrivas som just ”frihetens filosof”. Det är därför min önskan att han skall bli återupptäckt och läst av den stora läsande allmänheten. Hans filosofi är en sann djupdykning i frihetens alla frågor och problem. Det är min tro att det han skriver kan vara en hjälp i vår samtid när det kommer till att förstå frihetens enorma värde. För jag anser att vi behöver den hjälpen. I världen av idag finns det bara alltför många som vill beskära och kväva människans frihet och jag ryser i mitt inre varje gång när jag ser det hända, oavsett det sker i religionens eller politikens namn, eller bara i den allmänna tanklöshetens namn. Ack denna outgrundliga och så vackra men så förtrampade frihet! Det tycks vara en evig kamp som människan måste kämpa för, i alla tider och på alla platser, på hela jorden. Alltid verkar vi kunna falla ner i avgrunden, i de djupaste mörkren, och vi har så lätt att glömma.

Historien är en ohygglig skola. Men vi kan bara lära oss förstå den om vi riktar vårt intresse mot den. Berdjajev betraktade sig som religions- moral- och historiefilosof. Mycket kan vi därför lära av honom när vi försöker förstå livet. Därför har jag också skrivit en bok om just honom.

Vad säga mer? Det mer faktiska.

Att jag vill bli läst, förstås.

Att jag önskar att det finns människor därute som vill hjälpa mig att sprida mina böcker.

Därför, till de av er som blir berörda av det jag skriver. Kontakta gärna mig om ni är intresserade av att göra mina böcker kända så kan vi säkert komma överens om rimliga ekonomiska avtal. Och ni är välkomna att kontakta mig oavsett ni är bokhandlare, lärare, privatpersoner eller representanter för vilken organisation som helst som vill sälja mina böcker eller diskutera innehållet i grupper. Jag riktar denna fria och öppna och kreativa tanke till alla som läser detta, för jag vill verkligen finna nya vägar att nå ut med mina böcker. Och jag gör det långt mer av moraliska och medmänskliga motiv än av ekonomiska. Jag har inte skrivit mina böcker för att jag vill bli rik utan för att jag anser att jag har något viktigt att säga. Läs mina böcker och döm själv om jag har det! Så enkelt är det!

Till slut, något som måste sägas.

Mina böcker är hittills ännu obeträdd väg. Bara det är ett skäl till varför dom är värda att läsa.

Ivar Rönnbäck