Det här kan man läsa på baksidan av min bok om Berdjajev.

Första gången jag stötte på Nikolaj Berdjajev var 1996, och jag läste då igenom hans biografiska bok Vägar till självkännedom. Jag var träffad i grunden. Hans personlighet och sätt att skriva berörde mig djupt, liksom hela hans tankevärld. En del av hans tankar rörde mig till tårar. Sedan detta första möte har jag sedan läst böcker av honom som: The beginning and the end, The fate of man in the modern world, Towards a new epoch, Slavery and freedom, Solitude and society, Freedom and the spirit, The divine and the human, Truth and revelation, Spirit and reality, The meaning of creative act, The destiny of man, The origin of russian communism: och på svenska: Den ryska idén, Om Dostojevskij och Historiens mening. Vilka titlar! Det finns ingenting trivialt över honom och vad han skriver om. Han är människa som vågar skriva och tala om det yttersta och det viktigaste. Den här boken handlar om honom och hans tänkande.

Men min bok innehåller också en del av mina egna tankar om den oerhörda och profetiska frågan om våran egen överlevnad som mänsklighet på jorden. Denna fråga har varit ”mitt livs stora tema” och jag har inte kunnat underlåta att skriva också om detta bara för att jag valt att skriva om Nikolaj Berdjajev. Två motiv ligger m a o till grund för denna bok. Det stora motivet om vår framtid som mänsklighet kanske överskuggar beskrivningen av Berdjajevs liv och filosofi men det är i så fall också ett motiv som överskuggar oss alla. Vi blir alla små inför det stora drama som världshistorien utgör.

Ivar Rönnbäck

Ett citat av Berdjajev som återfinns i min bok om honom.

”Jag kallas frihetens filosof. En reaktionär hierark har sagt om mig att jag är ”frihetens fånge”. Och mycket riktigt, jag älskar friheten över allt annat. Jag härstammar från friheten, den har fött mig. För mig är friheten det ursprungligaste varat. Utmärkande för min filosofiska typ är först och främst att jag lagt friheten till grund för filosofin istället för varat. I en sådan radikal form har, efter vad det förefaller, ingen annan filosof gjort detta. I friheten ligger hemligheten om världen förborgad. Gud önskade en sådan frihet, och därav uppkommer världens tragedi. Friheten finns i begynnelsen och den finns vid slutet. Hela mitt liv har jag, när allt kommer omkring, skrivit frihetens filosofi, jag har försökt göra den fullkomlig och utveckla den. Det är min fasta övertygelse att Gud bara är närvarande i friheten och att Han verkar enbart genom friheten. Bara friheten får sakraliseras, alla andra falska sakraliseringar, som historien är full av, måste avsakraliseras. Jag ser mig framför allt som emancipator, och jag är positivt inställd till alla former av emancipation. Även kristendomen har jag uppfattat och accepterat som emancipation”.

Ett exempel på hur mitt eget språk kan se ut i boken.

Nikolaj Berdjajev står utan tvekan i en djuppsykologisk tradition. Han talar på olika sätt varmt om djuppsykologins grundare, Janet, Freud, Adler, Jung och Baudouine, även om han också riktar kritik mot dem. Han ser också personer som Pascal, La Rochefoucauld, Dostojevskij, Kierkegaard och Nietzsche som den vetenskapligt orienterade psykologins förelöpare. Dostojevskij står han också i ett alldeles särskilt förhållande till. Berdjajev är motståndare till uppfattningen att människan är en frisk varelse som i huvudsak är intellektuell och styrs av sitt medvetna jag. Människan är menar han en sjuk varelse med ett starkt omedvetet själsliv och psykopatologin är därför en disciplin som har mycket att säga om människan. Berdjajev ser stora likheter mellan den moderna psykologins upptäckter och den gamla kristna doktrinen om människans ursprungliga syndfullhet. Dock vill han som sagt hävda att denna doktrin inte har det sista ordet.

Och så här ser innehållsförteckningen ut i min bok. Sidnumreringen är bortplockad i denna Internetversion. Kolla bara in rubrikerna.

Förord

Nikolaj Berdjajev 1874-1948

Människan
Berdjajevs människoideal
Den invärtes människan
Om vikten av att känna sig själv
Psyket
Det inre ljuset
Den androgyna människan
Det andra budet
Om andebesatthet
Om rädsla och ångest
Om andlig utveckling

Religionen
En förandligad kristendom
Temat om friheten
Tiden och evigheten
Jesus
Berdjajevs bibelsyn
Om lagar och etik
Temat om skapandet
Ondskan
Medlidandet
Det första budet
Eskatologin

Politiken
Berdjajevs strid
Den kristna paradoxen
Det jordiska brödet
Arbetet
Det tionde budet
Staten
Människan och tekniken
Om krig och fred

Kommentar och slutord

Sent tillägg

Källförteckning

Det var innehållet i min bok. Stora teman, stora frågor innehåller den. Jag är svår att förstå om man inte först förstår vilken enorm betydelse Nikolaj Berdjajev haft för mig. Evigt tacksam är jag till honom.

Boken är 158 sidor.
Måtten är 18 x 11 x 1 cm.
Vikten är 152 gram.
Boken är limbunden.

För intresse klicka här.

 

Så här ser texten på baksidan ut.

”What one needs to do at every moment of one´s life is to put an end to the old world and to begin a new world.”

– Nikolaj Berdjajev

”Reading was my escape and my comfort, my consolation, my stimulant of choice: reading for the pure pleasure of it, for the beautiful stillness that surrounds you when you hear an author´s words reverberating in your head.”

– Paul Auster

TVÅ CITAT. TVÅ FÖRFATTARE. En rysk filosof och en amerikansk roman- och prosaförfattare. Båda har påverkat mig djupt.

Exakt så vill jag att min bok skall vara, ett avgörande moment i den enskildes liv som kan träffa själen på ett mycket privat plan och omskapa livet till det bättre. Och jag tror också att min bok kan göra just det, för jag skriver om den största av mänsklighetens alla frågor, nämligen om frågan om mänsklighetens hela överlevnad på jorden. Jag är därför övertygad om att jag skrivit en sällsynt viktig bok. Och jag är lika övertygad om att jag skrivit en annorlunda bok. Men oaktat vad man tycker om den så är det filosofi när den är som djupast. Filosofi, när den är sådan, tänker jag, har just kraften att förändra människans förståelse i grunden och därmed också människans väg. I denna tid i vår världs historia är det också viktigare än någonsin att det sker sådana förändringar. Ty, förändrar vi inte vårt sätt att tänka och förstå världen och oss själva kan det mycket väl bli så att människans resa genom världshistorien snart tar slut. Det är också därför jag skrivit boken, för att förhindra att så sker. Ja, så är mitt stora mål med denna bok, att rädda mänskligheten från sin egen självförintelse. Ett oerhört mål, givetvis. Men det är det jag vill, och jag kan därför inte underlåta att säga detta.

Många människor idag vet att vår värld är allvarligt hotad. Det är min förhoppning att min bok kan träffa rätt i just dessa själar, i dom som redan är på väg.

Ivar Rönnbäck

Innehållsförteckningen ser ut så här. Sidnumreringen är även här bortplockad.

Förord

Om mig
En kort CV och biografi
Mina karaktärsdrag
En stor komplikation i mitt liv
Kuriosa, några skratt, lite krass fränhet och en allvarlig sentens

Nikolaj Berdjajev – En presentation av min bok om honom

Mina texter
En elegi om krig och kärnvapen
Om utstötthet
Den omöjliga tillväxten – inledning
Medvetenhetens under
Globala fakta och individuella val
Vanmaktens demon
Det inre ljuset
Om manlig fåfänga
Den högsta dygden
Filosofen och generalen
Livets labyrint
Om andlig utveckling
Den magiska träkniven
Den omöjliga massbilismen
Fem råd för inre frid
Två små ord
Semestern 2007
Michael McDonald
Bill Brysons avslutning
Barcelona feber
Bittra tankar en oktoberdag
Om ledarskap
Året 2007 – ett avslut
Ur min tystnad
Michael, igen…
Den heliga naiviteten
Paul Auster
Ömhetens mirakel
Om lyssnande
Semestern 2008
I hemligheternas mörker
När statyhuvudet faller
Nya globala fakta
Barack Obama
I finanskrisens spår
Drömbilder
Brev till självmördarna
I den levande gudens hjärta
Den vackra skökan
Den sista utposten
Om konst, skrivande och mig själv
Kvinnor
Den oskapade friheten
På vägen hem
Tre dagar med Barack Obama
Rio de Janeiros tårar
Min andra intervju
När hjältarna faller
Det märkliga språket
Om krig, sex, religion och framtiden
Efter Berlin
Intervju nummer 3

Slutord

Länkar

I denna bok kommer jag helt utelämna alla exempel på språk och innehåll, och jag gör så inte för att jag vill undanhålla läsaren kunskap om mitt språk och innehåll i denna bok utan för att texterna i sig är av så varierad karaktär med ett språk som rör sig fram och tillbaka i så många olika former att jag finner alla exempel som missvisande för bokens innehåll. Men det jag kan säga är, att ibland kommer språket i form av ett stilla lite mer ”världsvist” berättande, medan andra gånger det är explosivt, mer som ursinniga penselstänk över en duk, och kanske också, på sätt och vis, mer naivistiskt. Och andra gånger åter skriver jag poetiskt, finstämt och mjukt. Ibland är jag också medvetet opoetisk och vill att språket skall vara enkelt och avskalat. I några av texterna är också den akademiska och empiriska grunden mer framlyft, medan jag ibland nästan helt utelämnar den och bara förklarar mina filosofiska övertygelser. Allt beror på vad jag vill säga i just den givna texten. Och livets omständigheter har spelat in vid tillkomsten av varje text. De är som jag nämnde i inledningen levande delar av mig själv och min historia. Och jag hoppas att läsaren skall se dom som det.

Om jag skall finna en slags kronologi i texterna så tror jag det är korrekt att säga att mina första texter innehåller mer av klarläggande av grunddragen i min filosofi, och dessa texter spänner också över vida områden: psykologi, religion och politik. Men från någon punkt, faktiskt bara efter ca ett års skrivande bröts det mönstret och jag började forska i en del andra aspekter av skrivandet och språket, något som jag här dock bara kan hänvisa läsaren till själva boken för att förstå. Men även om en del texter visar denna mer trevande sida i mig anser jag dom vara viktiga, för mycket kunskap om såväl mig och den andliga vägen som människan kan vandra finns även i dessa texter. Jag tror det är viktigt att säga det.

Sen tar det liksom fart igen, men nu med texter av en annan karaktär. I slutet finns också ganska många reseberättelser som jag velat skriva, som den världsresenär jag är. Dessa reseberättelser är dock av allt annat än något ytlig slag, utan de är riktiga djupdykningar i filosofins alla frågor, i religionens, världspolitikens, psykologins och konstens värld. Jag har faktiskt en särskild kärlek till dessa texter eftersom bara resorna i sig är så kära för mig och för att jag anser att det jag upplevt under dessa resor är så fantastiskt viktigt för mig. Mitt outplånliga kosmopolitiska drag kommer också fram i dom, liksom min kärlek till mångkulturalism och pluralism. Om någonstans så kommer mitt hat mot all rasism och främlingsfientlighet fram i dessa texter med största möjliga tydlighet. Jag finner också det viktigt att säga här. Jag tillhör inte ”dom” lägren.

En del texter är också intervjuer med mig själv. Där finns också mycket klarläggande information om min tro om livet. Dessa texter har också varit ett sätt för mig att samla ihop lösa ändar och förklara det som jag tidigare missat att förklara. I min sista text finns också min mest utförliga syn på de frågor som rör krig och fred framställda, vilket gjort denna text till extremt viktig för mig. För det måste sägas, att jag är pacifist av ett radikalt märke och jag är en människa och filosof som grubblat mycket på frågan om krig och fred. Läs därför den texten ni alla som vill förstå det! Det står mycket i den som kan få många att börja darra! Krig berör! Det är ett ”understatement”!

Jag har utelämnat mycket här. Finns inget annat sätt att förstå än att faktiskt läsa min bok. Inte ens om jag reste världen runt i 20 år och höll föreläsningar dagligen om min bok skulle jag kunna förklara den. Böcker är en värld i sig, en helt egen och unik värld och inget kan ersätta den. Det jag säger här är ett försvar för konsten. Varken politikerna, teknikerna, ekonomerna eller de professionella föreläsarna och konsulterna kan ersätta konstnärerna. Ja, ni behövs ni också, självfallet, men konsten behövs den också. Nej, inget är som den. Full av liv. Den enda vägen att till fullo lära känna vad en människa är. Hur kan vi tro att vi kan vara den förutan?

Boken är 656 sidor.
Måtten är 198 x 129 x 41 mm.
Vikten är 697 gram.
Boken är limbunden

För intresse klicka här.