Det här kan man läsa på baksidan av min bok om Berdjajev.

Första gången jag stötte på Nikolaj Berdjajev var 1996, och jag läste då igenom hans biografiska bok Vägar till självkännedom. Jag var träffad i grunden. Hans personlighet och sätt att skriva berörde mig djupt, liksom hela hans tankevärld. En del av hans tankar rörde mig till tårar. Sedan detta första möte har jag sedan läst böcker av honom som: The beginning and the end, The fate of man in the modern world, Towards a new epoch, Slavery and freedom, Solitude and society, Freedom and the spirit, The divine and the human, Truth and revelation, Spirit and reality, The meaning of creative act, The destiny of man, The origin of russian communism: och på svenska: Den ryska idén, Om Dostojevskij och Historiens mening. Vilka titlar! Det finns ingenting trivialt över honom och vad han skriver om. Han är människa som vågar skriva och tala om det yttersta och det viktigaste. Den här boken handlar om honom och hans tänkande.

Men min bok innehåller också en del av mina egna tankar om den oerhörda och profetiska frågan om våran egen överlevnad som mänsklighet på jorden. Denna fråga har varit ”mitt livs stora tema” och jag har inte kunnat underlåta att skriva också om detta bara för att jag valt att skriva om Nikolaj Berdjajev. Två motiv ligger m a o till grund för denna bok. Det stora motivet om vår framtid som mänsklighet kanske överskuggar beskrivningen av Berdjajevs liv och filosofi men det är i så fall också ett motiv som överskuggar oss alla. Vi blir alla små inför det stora drama som världshistorien utgör.

Ivar Rönnbäck

Ett citat av Berdjajev som återfinns i min bok om honom.

”Jag kallas frihetens filosof. En reaktionär hierark har sagt om mig att jag är ”frihetens fånge”. Och mycket riktigt, jag älskar friheten över allt annat. Jag härstammar från friheten, den har fött mig. För mig är friheten det ursprungligaste varat. Utmärkande för min filosofiska typ är först och främst att jag lagt friheten till grund för filosofin istället för varat. I en sådan radikal form har, efter vad det förefaller, ingen annan filosof gjort detta. I friheten ligger hemligheten om världen förborgad. Gud önskade en sådan frihet, och därav uppkommer världens tragedi. Friheten finns i begynnelsen och den finns vid slutet. Hela mitt liv har jag, när allt kommer omkring, skrivit frihetens filosofi, jag har försökt göra den fullkomlig och utveckla den. Det är min fasta övertygelse att Gud bara är närvarande i friheten och att Han verkar enbart genom friheten. Bara friheten får sakraliseras, alla andra falska sakraliseringar, som historien är full av, måste avsakraliseras. Jag ser mig framför allt som emancipator, och jag är positivt inställd till alla former av emancipation. Även kristendomen har jag uppfattat och accepterat som emancipation”.

Ett exempel på hur mitt eget språk kan se ut i boken.

Nikolaj Berdjajev står utan tvekan i en djuppsykologisk tradition. Han talar på olika sätt varmt om djuppsykologins grundare, Janet, Freud, Adler, Jung och Baudouine, även om han också riktar kritik mot dem. Han ser också personer som Pascal, La Rochefoucauld, Dostojevskij, Kierkegaard och Nietzsche som den vetenskapligt orienterade psykologins förelöpare. Dostojevskij står han också i ett alldeles särskilt förhållande till. Berdjajev är motståndare till uppfattningen att människan är en frisk varelse som i huvudsak är intellektuell och styrs av sitt medvetna jag. Människan är menar han en sjuk varelse med ett starkt omedvetet själsliv och psykopatologin är därför en disciplin som har mycket att säga om människan. Berdjajev ser stora likheter mellan den moderna psykologins upptäckter och den gamla kristna doktrinen om människans ursprungliga syndfullhet. Dock vill han som sagt hävda att denna doktrin inte har det sista ordet.

Och så här ser innehållsförteckningen ut i min bok. Sidnumreringen är bortplockad i denna internetversion. Kolla bara in rubrikerna.

Förord

Nikolaj Berdjajev 1874-1948

Människan
Berdjajevs människoideal
Den invärtes människan
Om vikten av att känna sig själv
Psyket
Det inre ljuset
Den androgyna människan
Det andra budet
Om andebesatthet
Om rädsla och ångest
Om andlig utveckling

Religionen
En förandligad kristendom
Temat om friheten
Tiden och evigheten
Jesus
Berdjajevs bibelsyn
Om lagar och etik
Temat om skapandet
Ondskan
Medlidandet
Det första budet
Eskatologin

Politiken
Berdjajevs strid
Den kristna paradoxen
Det jordiska brödet
Arbetet
Det tionde budet
Staten
Människan och tekniken
Om krig och fred

Kommentar och slutord

Sent tillägg

Källförteckning

Det var innehållet i min bok. Stora teman, stora frågor innehåller den. Jag är svår att förstå om man inte först förstår vilken enorm betydelse Nikolaj Berdjajev haft för mig. Evigt tacksam är jag till honom.

Boken är 158 sidor.
Måtten är 18 x 11 x 1 cm.
Vikten är 152 gram.
Boken är limbunden.

För intresse klicka här.