Universitet för en ny tid

Växla läsläge

Framförvarande text är avsedd att vara en appell för något jag djupt tror på. Texten är medvetet kort och enkelt skriven eftersom jag tror att det skulle skada själva saken om jag skulle skriva en alltför lång text eller om språket skulle vara alltför fritt, poetiskt eller komplicerat. Var sak har sin tid och plats, och vart språk har också sin tid och plats, och just denna gång fungerar inga komplikationer eller ingen poesi i världen.

Så här kommer därför min mycket enkla appell till världen. Den kan förstås av i princip vem som helst.

….

Jag är av den djupa och fasta övertygelsen att det behövs helt nya universitet i världen, vars enda syfte skall vara att analysera, diskutera, forska i och sprida kunskap om allt det som nu hotar hela mänsklighetens överlevnad på jorden.

Dessa universitet anser jag skall vara globala till sin själva natur, på så sätt att universitetsledningarna, lärarna, forskarna och studenterna skall komma från jordens alla, och att universiteten i sig skall vara sammanlänkade med varandra på hela jorden för att bäst kunna uppfylla sina syften.

Universiteten skall hålla högsta möjliga klass med avseende på vetenskaplig och akademisk standard, och det intellektuella klimatet skall drivas enligt principen om maximal intellektuell frihet för att bäst kunna uppfylla sina syften.

Universiteten skall hålla alla ämnen som behövs för att kunna förstå och utveckla kunskap om allt det som behövs för att mänskligheten skall överleva på jorden. Utbildningarna skall sålunda bedrivas tvärvetenskapligt och innehålla både humanistiska och naturvetenskapliga ämnen. Och utbildningarna skall också bedrivas målinriktat för att lösa faktiska problem.

En viktig princip är att utbildningarna inte skall bedrivas inom de traditionella universiteten utan de skall drivas och utvecklas av helt nya universitet. Detta för att hela inriktningen för dessa universitet skall vara ett enda, nämligen att konkret och praktiskt lösa de stora globala problem som nu hotar vår värld. Skälet till varför jag anser att dessa utbildningar skall bedrivas av helt nya och separata universitet är för att frågorna skall få den betydelse de verkligen kräver, och för att frågorna i sig skall drivas med all tänkbar kraft. Jag är rädd att om frågorna drivs av de traditionella universiteten kommer lätt kurserna försvinna bland alla andra kurser, och att universitetsledningarna kommer att prioritera för mer – som dom ser det – ”vidare inriktningar”. Jag tänker att dessa saker tillsammans riskerar att göra att hela fokuset försvinner ur sikte.

Det jag vill propagera för här är därför något essentiellt nytt. Jag talar om en helt nya utbildningsinstitutioner för en ny tid och ett nytt årtusende. Man skulle kunna säga att de universitet jag syftar på skulle innebära det största intellektuella åtagandet som mänsklighet tagit på sig på planeten jorden. Det jag förespråkar är därför att betrakta som en form av revolution i utbildningsvärlden. Och jag anser att denna revolution är helt nödvändig för att mänskligheten skall ha en framtid på jorden. För utan kunskap och en klar inriktning går det inte. Människor måste veta vad dom gör och sen göra det dom vet. Det är enda sättet. Tanke och handling måste bli ett, och med just sådana universitet som jag nu propagerar för skulle detta bli verklighet.

Jag ser enormt framåt att få se sådana jättelika kunskapscentra startas och utvecklas över hela världen. De skulle innebära ett ljus och ett hopp för hela vår värld.

Detta är essensen i den korta appell jag ville framföra i denna text, och jag tror inte det går att sägas enklare än så här.

Texten är medvetet skrivet odetaljerat eftersom jag vill att alla som vill jobba med det jag nu skriver om själva skall fylla dessa nya universitet med det dom tycker är bäst.

Så många människor behövs med så olika bakgrunder för att rädda världen. Jag har nu riktat en idé ut mot kosmos, andra måste ta vid och göra vad dom vill med den. Jag ser med spänning fram emot vad som kommer att hända.

/Ivar Rönnbäck

25/2-2017