En desperat vädjan till mina läsare

Växla läsläge

Denna text liknar ingenting annat av det jag skrivit tidigare. Det är en text om inte det jag skriver om per se utan om ett personligt behov av hjälp jag fått i min egenskap av författare av mycket kontroversiell filosofisk litteratur. Jag skall förklara vad saken handlar om, och jag skall göra det mycket kort och enkelt. Här kommer min vädjan.

….

Under nu ca två års tid har jag på olika sätt försökt få olika människor i Sverige att uppmärksamma mina böcker för att på så sätt få hjälp att få ut dom till den läsande allmänheten. De människor jag kontaktat har på ett eller annat sätt oftast jobbat med orden som verktyg: journalister, universitetsfolk, människor inom kyrkan eller andra religiösa samfund, politiker, bokhandlare, författare m m. Men trots alla dessa försök, som också antagit olika former, har i princip ingen valt att ens svara på mina försök att nå fram till dom. Och de få som nu svarat har, vilket jag också skrivit om tidigare, i princip alltid också avvisat mig med en kort men, som jag ser det, lögnaktig artighet.

Som privatperson har jag förvisso fått sålt en del böcker, men även där är måste jag säga tystnaden nästan helt kompakt. Ytterst få har lämnat några som helst kommentarer om det jag skrivit, och de få som gjort det har nästan alltid rört sig om mycket närstående personer till mig som känner mig och min karaktär och det jag gör i grunden. Jag är givetvis mycket tacksam för de personer som valt att intressera sig för mina böcker, men ändå kan jag bara konstatera att det jag skriver innehåller “något” som väldigt många känner att dom överhuvudtaget inte vill kommentera mer ingående. Jag är alltså, helt enkelt, i princip helt ensam med mina tankar och böcker och texter och vill nu bara berätta om det så att läsaren skall förstå det jag vidare tänker säga i denna text. Hör mig ut med min fortsättning.

….

Den situation jag nu befinner mig i är alltså att jag har extremt svårt att nå ut med mina böcker. Om detta kan man sedan säga mycket och ange många eventuella förklaringar till, men det jag tänker göra istället för att börja analysera vari jag anser att människors motstånd mot mig ligger är att bara förklara min sak och varför jag valt att skriva denna vädjan.

Jag skriver alltså böcker om andlig utveckling och om frågan om mänsklighetens hela överlevnad på planeten jorden. Och jag anser att det jag skriver är av ett yttersta och unikt värde på ett sätt som inte mycket är på jorden idag. Många skriver självfallet väldigt viktiga böcker men det är ändå min tro att det just jag skriver kan klassas som banbrytande i en helt annan mening än det mesta annat som skrivs. Därför också den oerhörda vikten av det jag säger.

Och nu är det så att jag måste ha hjälp att nå ut med denna banbrytande litteratur. För hur duktig författare jag än är, och hur viktig och banbrytande litteratur jag än skriver – jag kan inte nå ut med det jag skriver utan hjälp från andra.

Och det är alltså här min vädjan kommer in.

Jag ber Den eller De läsare som förstår betydelsen av det jag nu säger, och det jag säger i mina böcker och i mina texter, och som har någon makt och inflytande över vilka böcker som ges ut och visas upp i Sverige, att hjälpa mig att på något sätt få bokhandlarna i Sverige att ta in mina böcker så att den läsande allmänheten får kännedom om dom.

Det jag vädjar om är självfallet inte att människor skall acceptera allt det jag säger i mina böcker rakt av och kritiklöst, utan det enda jag vädjar om är att jag skall få en ärlig förutsättning för att bli läst. Så enkel är alltså min vädjan, och nu hoppas jag att någon tar hela denna vädjan vidare till de som har en möjlighet att förändra hela min situation som författare.

Jag vill dock kraftigt understryka, att inget av det jag nu sagt kommer sig av en vilja hos mig att bli känd eller för att tjäna pengar, utan det enda som denna vädjan bottnar i är att jag anser att det endast är böcker liknande mina som gör att mänskligheten har en chans att överleva som art på planeten jorden.

Jag behöver alltså bli läst inte för min egen personliga skull, utan för världens och mänsklighetens skull.

Det är det jag vill säga, och detta var alltså essensen i min vädjan.

Mina böcker måste nå ut både i Sverige och i världen i stort innan det är för sent, och jag behöver hjälp med allt det som rör detta.

Var finns ni mina hjälpare i detta arbete?

/Ivar Rönnbäck

20/10-2017