Södermalm, Stockholm. Foto: Evelina Rönnbäck.


För de som vill veta mer om mig som person och det liv jag levat måste jag hänvisa till min bok Född 1964 – Profetiska skrifter. Där finns nämligen såväl en kort biografi om mig och mycket annan information om hur jag tänker om livet. Måhända infogar jag framöver ytterligare en del information om vart jag är på väg med mitt liv och min bok men eftersom jag i skrivande stund inte vet hur det blir med den saken måste jag lämna denna fråga med denna öppna och framåtriktade möjlighet. Framtiden får utvisa hur det blir, helt enkelt.

….

En uppdatering är nu nödvändig. Ovanstående skrevs vid uppstarten av denna hemsida hösten 2015 och saker har nu hänt som jag måste berätta om.

Jag har nu avslutat mitt jobb som underskötare på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och söker nu vägar att på heltid jobba med det som jag brinner mest för, filosofin och konsten.

Som mina följare har sett har jag också på nytt börjat skriva filosofiska texter på internet. De hoppas jag också ska ge en tydligare bild av vem jag är och hur mitt språk och min idévärld ser ut.

Från nu finns också möjligheten för de som är intresserade att kontakta mig för föreläsningar i filosofi. Sägas måste dock att jag endast föreläser om det jag skriver om, om andlig utveckling och globala överlevnadsfrågor. Jag håller m a o inte föreläsningar i idé- och lärdomshistoria eller något sådant, utan de som är intresserade av att skaffa sig kunskap om sådana saker måste jag hänvisa till universiteten. Det finns lysande lärare och kurser där för de som är intresserade av detta. Min inriktning är långt mer den konkreta frågan om mänsklighetens hela överlevnad på planeten jorden, och jag talar och skriver också mycket mer om psykologi än om ren filosofi. Det måste ni som söker kontakt med mig känna till.

Men kontakta mig via e-postadressen som finns på denna hemsida så kan vi diskutera mer om saken, och om intresse fortfarande finns efter samtal med mig så löser vi alla ekonomiska och praktiska frågor som behöver lösas. Tänker här inte ange ett pris för föreläsningarna eftersom det beror på gruppernas storlek och var föreläsningarna hålls och annat. Under alla omständigheter skickar jag en offert där alla villkor är angivna och som den potentiella beställaren kan ta ställning till i lugn och ro.

Jag kommer att lyssna in noga vilken publiken ämnar vara, hur gamla åhörarna är och vad ni som beställare söker. Dialog och tydlig kommunikation är viktig för mig och jag vill att alla villkor skall vara klara för alla parter innan vi sätter igång. Bäst så tänker jag, så att ingen skall missuppfatta vad jag kommer att tala om och ge till mina åhörare.

Jag håller även föreläsningar på engelska.

Viktiga uppdateringar följer löpande på denna sida.

Skrivet 2017-10-01

….

Sedan fem dagar tillbaka finns jag nu på twitter. Olikt mig, men nu finns jag i alla fall där.

Inläggen skrivs till största del på engelska.

Se länk: https://twitter.com/ivarronnback

2017-11-01