Foto: Evelina Rönnbäck.


För de som vill veta mer om mig som person och det liv jag levat måste jag hänvisa till min bok Född 1964 – Profetiska skrifter. Där finns nämligen såväl en kort biografi om mig och mycket annan information om hur jag tänker om livet. Måhända infogar jag framöver ytterligare en del information om vart jag är på väg med mitt liv och min bok men eftersom jag i skrivande stund inte vet hur det blir med den saken måste jag lämna denna fråga med denna öppna och framåtriktade möjlighet. Framtiden får utvisa hur det blir, helt enkelt.